ჩემი ქორწილი

შესახებ:

"ჩემი ქორწილი" არის გადაცემა, რომლის მიზანია შესაუღლებელ წყვილს შეუქმნას მაქსიმალურად კომფორტული და მათთვის დასამახსოვრებელი ქორწილი. ამ ყველაფრზე საქმეში გამოცდილ და პროფესიაონალ ადამიანთა შემოქმედებითი ჯგუფი იზრუნებს.

privace pollice

contact: infos@page.ge